Co je to zpětná hypotéka?

Zpětnou hypotéku představila v září roku 2015 malá pražská firma jménem Finemo. ČNB na tento produkt reagovala varováním.

Zpětná hypotéka cílí na seniory a nabízí jim možnost přilepšit si k důchodu. Z nemovitosti ve které žijí a kterou doposud vlastnili si mohou udělat jakýsi “bankomat”.

A jak to v praxi funguje? Firma sjedná se seniorem úvěr, který je zajištěný jeho nemovitostí. Tento úvěr však není splácen průběžně, ale až v momentě smrti klienta. Výši úvěru kalkuluje firma vždy individuálně. Je to hra se smrtí. Pokud například klient bydlí v bytě v hodnotě 1 milionu korun, je ve věku 65 let a rád by dostával rentu po dobu 20 let, přilepší si každý měsíc o zhruba 1200 korun. Celková částka vyplacená seniorovi je sice jen 288 tisíc korun ale zbytek pokryjí úroky (firma aktuálně “půjčuje” s úrokem 9,5 procenta). Firma se nechala slyšet, že v praxi takto vyplatí svým klientům maximálně 50 procent hodnoty nemovitosti. Pokud se senior zemře v průběhu této domluvene periody, splatí se poskytnutý úvěr prodejem nemovitosti. Pokud senior dožije celého času trvání, firma garantuje že nebude požadovat více než je tržní cena nemovitosti v době splacení úvěru. Tto prý berou jako své podnikatelské riziko.

Co si o této formě úvěry myslíte?

Více informací se dočtete na http://zpravy.aktualne.cz/finance/zpetna-hypoteka-poprve-v-cesku-firma-zacina-hru-se-smrti/r~228a5816555d11e58c710025900fea04/

Podnikatelský um skupiny PPF

Možnost výběru finanční hotovosti ze svého bankovního účtu nejen v bance či bankomatu ale také v trafice pomocí terminálu Sazky?  Donedávna zněla tato možnost více či méně nereálně. Až donedávna. Pokud vlastníte účet u bankovního nováčka AirBank máte možnost vybrat své finanční prostředky na více než 4000 místech smluvních partnerů SAZKA. Toto přináší velkou výhodu především klientům z menších měst a obcí.

Tato nová služba je celkem logickým krokem společnosti PPF, která oba dva subjekty (AirBank a Sazka) vlastní. Malou změnou svých procesů mohou skokově přes absenci vlastních bankomatů rozšířit možnost výběru hotovosti k velkému množství potenciálních klientů.

Více informací najdete na webu AirBank: http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/novinky/behem-9-mesicu-s-vybery-u-sazky-zdarma-jste-si-vybrali-skoro-50-milionu/

Hypotéka bez vlastních prostředků

Je celkem běžnou praxí, že žadatel (či žadatelé) o hypotéku již disponují nějakými vlastními prostředky. Tyto prostředky mohou být průběžně našetřené na běžném účtě, mohou pocházet ze stavebního spoření či z prodeje jiné nemovitosti. Pro banku je to signál jisté důvěryhodnosti, že se do pořízení nového bydlení nebojíte přispět svým dílem. Procento vašich prostředků, které jste schopni (či ochotni) do pořízení nemovitosti může libovolně variovat. Čím nižší procento z celkové částky po bance žádáte, tím lepší podmínky úročení můžete získat.

Stoprocentní hypotéka (tzn. hypotéka bez vlastních úspor) nebyla vždy běžná. Obvyklým limitem bylo něco kolem 85 procent. Nicméně dnes se již banky většinou snaží jít svým klientům na ruku a 100% hypotéku si můžete pořídit u většiny tuzemských bank. Má to ale jistá úskalí. Jak již bylo řečeno výše, při stoprocentní hypotéce si pohoršíte s úrokem. Vaše sazba bude o 1 až 1,5 procentního bodu vyšší, než u hypoték s nižší hodnotou zástavy. Druhým nepříjemným úskalím je fakt, že si vás banka bude mnohem více a pečlivěji prověřovat.

U jakých bank s žádostí o 100% hypotéku nepochodíte?

  • LBBW Bank nabízí hypotéku jen do 90 procent zástavy
  • AXA Bank a Fio shodně nabízejí hypotéku do 85 procent zástavy
  • GE Money Bank a mBank jen do 80 procent zástavní hodnoty

Určitou výjimku tvoří Equa bank. Ta má sice 100 procentní hypotéku ve své nabídce, ale šanci získat ji mají jen žadatelé určitých profesí. Například daňoví poradci, lékaři či notáři.

Zatímco u hypoték s nižším procentem zástavy posuzují banky jednotlivé zájemce a především jejich příjmy individuálně, u stoprocentních hypoték mají obvykle určité limity. Poštovní spořitelna požaduje žadatelův měsíční příjem alespoň 30 tisíc korun, Raiffeisenbank dokonce 45 tisíc korun. Mezi dalšími podmínkami se vyskytují požadavky na sjednání životního a úvěrového pojištění, či aby o stoprocentní hypotéku žádaly alespoň dvě osoby.

Banky nutí své klienty odpovídat na otázky ohledně původu příjmů

Bylo standardní praxí, že banky sledovaly jednotlivé transakce svých klientů a pokud vyhodnotily některou transakci za podezřelou, vyptávaly se na původ těchto peněz. Toto nařízení pochází od České národní banky (ČNB) a má zamezit praní špinavých peněz a financování nekalých aktivit.

Za podezřelou transakci s nutností jasně identifikovat odesílatele se považuje částka ve výši tisíce EUR (tedy asi 26 tisíc korun). V případě transakce vyšší než 15 tisíc EUR (tedy asi 389 tisíc korun) musela banka ověřit jak původ tak i účel transakce. V případě, že klient tyto informace neposkytne, banky mu většinou účet zruší. Tuto povinnost ověřování ukládají zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Novinkou v této oblasti jsou dotazníky dvou malých bank ZUNO a Air Bank. Ty zavedly dotazovací formuláře, na které jsou jejich klienti povinni odpovědět bez vyjímky. Formulář se totiž zobrazuje elektronicky při vstupu do vašeho internetového bankovnictví a nedovolí vám pokračovat, dokud formulář nevyplníte. Odmítnout vyplnění nelze. Ve formuláři jsou otázky ohledně účelu a zamýšlené povahy obchodního vztahu, zdroje penežních příjmů a očekávaného měsíčního obratu. Banky tuto praxi hájí tím, že je k vyzvídání nutí ČNB.

Odborníci jsou k tomuto kroku skeptičtí. Dle jejich slov dotazník nic nevyřeší a případní aktéři praní špinavých peněz si mohou jednoduše vymyslet jakoukoliv legendu o jejich původu.

Je otázkou, zda toto vyzvídání zůstane jen u zmíněných dvou bank, kteří tímto mohou reagovat na nějakou kontrolu či výtky ze strany ČNB, nebo se toto dotazování objeví i u dalších bankovních domů v Česku

Víte, jak refinancovat svou hypotéku?

Podle nejnovějších průzkumů řeší své bydlení hypotékou zhruba 15 % českých domácností. Každý z těch, kdo hypoteční úvěr čerpá, si hned v začátku pečlivě vybírá banku, která mu nabídne nejvýhodnější podmínky. Jenže spousta bank výhodné podmínky hned při první příležitosti – skončení fixace – zhorší. Jaké máte možnosti, pokud už se svou hypotékou nejste spokojeni?

Řešením může být refinancování hypotéky. Služba, kterou nabízí už celá řada bank, je dostupná pro každého, kdo čerpá jeden nebo víc úvěrů na nemovitost. Její výhodou je snížení úroků, sloučení všech úvěrů do jednoho a tím pádem i do jedné splátky a často také vyřízení bez poplatků.

Co byste měli vědět o refinancování hypotéky

  1. Refinancování hypotéky znamená převzetí vašich hypotečních závazků u jedné či více bank jednou bankou a jejich sloučení do jedné splátky.
  2. Refinancovat svou hypotéku můžete jen v době, kdy vám končí fixace. Je proto dobré hledat možnosti pro refinancování hypotéky ještě dřív, než dojde ke konci fixačního období. Budete tak mít víc času a prostoru pro vyjednávání.
  3. Refinancování hypotéky je možné jen pro hypotéky na byty, domy, pozemky a stavby.
  4. Pokud zvolíte běžné refinancování úvěru, budete muset bance doložit všechny dokumenty týkající se nemovitosti a banka si bude nemovitost znovu oceňovat.
  5. Využít můžete i tzv. zjednodušené refinancování hypotéky, kdy bance postačí údaje, které jste poskytli předchozímu poskytovateli hypotéky.
  6. Do refinancování patří i případný převod hypotéky na nového klienta. To oceníte ve chvíli, kdy se rozhodnete svou nemovitost prodat a kupující je ochoten převzít vaši hypotéku. Tento způsob refinancování hypotéky se nazývá převzetí dluhu a banka převezme veškeré původní závazky, tzn. výši úroků původní banky, délku trvání hypotečního úvěru, případně i poskytnuté slevy.

 

Průměrná doba splácení hypotéky je 21 let

Dle průzkumu uskutečněném serverem chytryhonza.cz je průměrná doba splácení hypotéky v Česku 21 let. Průměrná výše úvěru na pořízní bytu či domu touto formou je pak 1 680 000 Kč.

Průzkum vycházel z reprezentativního vzorku celkem 2230 žádostí. Mezi dalšími výsledky průzkumu stojí za zmínku, že průměrný věk žadatele je 34 let s průměrným příjmem 23 890 Kč měsíčně. Zajímavostí je, že průměrná výše vlastních naspořených prostředků dosahuje 674 000 Kč. Z toho je zřejmé, že žadatelé plánují využití hypotéky dlouhodobě.

Typy splácení hypoték, jaký zvolit?

Jak jsme již dříve uvedli, v případě hypoték existuje několik typů splátek. Jsou jimi anuitní, progresivní a degresivní. Pro doplnění existuje i typ s odloženou splátkou jistiny, ten se však v současné době již nikomu nevyplatí a patří víceméně historii.

Nejčastější způsob splácení hypotéky je anuitní. V tomto případě je měsíční splátka po celou dobu fixačního období stejná. Mění se pouze poměr splátky jistiny a úroku. Anuitní způsob splácení je pro klienta nejsnáze představitelný a plánovatelný.

Read the full post »

Půjčky, na co si dát pozor?

Při uzavírání smlouvy o půjčce existuje vysoké riziko chyby, která může mít v budoucnu bolestivé dopady. Uavření smlouvy o půjčce musí být vždy dobrovolné a se svobodnou vulí obou zúčastněných stran. To je ostatně předpoklad vycházející ze zákona. Mezi další podmínky patří informovanost, a to o smlouvě jako takové tak o veškerých právech a povinnostech z ní vyplývajících. V praxi se jedná především o pozici dlužníka, jelikož poskytovatel půjčky velmi dobře zná svou předkládanou smlouvu.

Read the full post »

Jste finančně gramotní?

Otestujte si svou finanční gramotnost. Můžete tak učinit pomocí online testu. Test se skládá z celkem 60 otázek mapující široké spektrum finančních znalostí. Pro větší motivaci: pokud na všechny otázky odpovíte správně a stihnete tak do konce května, dostanete se do slosování o nový chytrý telefon.

Nejvýhodnější hypotéka / nejlevnější hypotéka

S otázkami, kde získat nejlevnější a nejvýhodnější hypotéku se setkáváme často. Bohužel na tuto otázku není úplně snadné odpovědět. První věc, co klienta obvykle napadne, je využít hypoteční kalkulačku. Hypotečních kalkulaček je na českém internetu hodně. Obvykle má i každá banka hypotečních kalkulačku svojí s vlastními předdefinovanými úroky a dalšími parametry.

Read the full post »

Links:エルメスバッグスーパーコピースーパーコピーカルティエスーパーコピーロレックススーパーコピーブライトリングスーパーコピーパネライスーパーコピーブランドスーパーコピールイヴィトンブランドコピーシャネルスーパーコピースーパーコピーブランド雅惠の時計コピーcanada goose pas cher